image

شرح پروژه

سرویس Rocket Chat برای مدیریت انتقال پیام در سازمان استفاده میشود که نیازی به استفاده از ابزار هایی همچون تلگرام یا واتس اپ در سازمان نباشد.
پس از راه اندازی این سرویس برای مرکز فرهنگی هنری بهار آفرینش دیگر مکاتبات آن ها بصورت پراکنده نیست و تمامی مکاتبات از طریق سرویس Rocket Chat می باشد.

ایجاد شده:

2020

مشتری:

مرکز فرهنگی هنری بهار آفرینش

ابعاد:

6000x2844px