image

شرح پروژه

سرویس Shinobi CCTV یک سرویس NVR مجازی برای مدیریت دوربین های مداربسته می باشد که دیگر نیاز به هزینه های زیاد برای خرید DVR نمی باشد.
با راه اندازی این سرویس شرکت پارت به راحتی تمامی دوربین های خود را متصل کرده و بدون محدودیت دوربین به این سرویس متصل میکند.

ایجاد شده:

2019

مشتری:

شرکت پردازش مالی پارت